Ομιλία με θέμα: ‘Υπολογιστικά Εργαλεία στη Διαχείριση Ασθενειών και Βιολογικών Φαινομένων’

Την Τετάρτη 29/04/2015 και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ομιλία στην Αίθουσα 1 του τμήματος Πληροφορικής, Κτήριο Αρεταίος ( Πλατεία Τσιριγώτη 7 ) με τίτλο:

‘Υπολογιστικά Εργαλεία στη Διαχείριση Ασθενειών και Βιολογικών Φαινομένων’

Ομιλητής: Δρ. Αθανάσιος Αλεξίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Πληροφορικής, Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας.

Η ομιλία θα παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα διετούς μεταδιδακτορικής έρευνας, σε θέματα που σχετίζονται με τη Βιοϊατρική Πληροφορική. Η έρευνα εστιάζεται στο συνδυασμό μοντελοποίησης βασικών μηχανισμών και χρήσης υπολογιστικών εργαλείων για τη διαχείριση σύνθετων ασθενειών που σχετίζονται κυρίως με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και άλλα συναφή νευροεκφυλιστικά φαινόμενα.

Posted in Uncategorized.