Έλληνες του Johns Hopkins και του Ιονίου Πανεπιστημίου στην έρευνα για την Alzheimer

Έλληνες του Johns Hopkins και του Ιονίου Πανεπιστημίου στην έρευνα για την Alzheimer- Πρώτο Θέμα

Έλληνες «μεταφραστές» της έρευνας για την Alzheimer από το Johns Hopkins των ΗΠΑ ενώνουν την επιστημονική τους γνώση και την εργαστηριακή τους εμπειρία με ερευνητές από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (BiHELab) για να αντιμετωπίσουν από κοινού την «επιδημία» της νόσου και των σχετικών διαταραχών στη χώρα μας.

 

Posted in Uncategorized.