Ενημερωτική Ημερίδα του εργαστηρίου BiHELab

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

Προβολή -ως καλή πρακτική -της λειτουργίας του εργαστηρίου Bιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του 5ου υποέργου Διάχυση αποτελεσμάτων Καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΔΕΠΙΝ 2007-2013, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

“Προβολή -ως καλή πρακτική -της λειτουργίας του εργαστηρίου Bιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου”
την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 16.30 στο Αμφιθέατρο 2, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.

Συνημμένα Αρχεία

Posted in Uncategorized.