Έλληνες του Johns Hopkins και του Ιονίου Πανεπιστημίου στην έρευνα για την Alzheimer

Έλληνες «μεταφραστές» της έρευνας για την Alzheimer από το Johns Hopkins των ΗΠΑ ενώνουν την επιστημονική τους γνώση και την εργαστηριακή τους εμπειρία με ερευνητές από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (BiHELab) για να αντιμετωπίσουν από κοινού την «επιδημία» της νόσου και των σχετικών διαταραχών στη χώρα μας.

 

GeNeDis 2020

On behalf of the Bioinformatics and Human Electrophysiology Laboratory (BiHELab), Department of Informatics, Ionian University, Greece, it is our pleasure to invite you to the 4th World Congress on “Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research” (GeNeDis 2020). The congress will be held in Herakleion, Crete, Greece, from 8 to 11 of October 2020 providing unparalleled access for people from our continent to meet with their international peers, co-organized by the Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Crete, the Research Center on Computational Biomarkers (RCCBm), Bern, Switzerland and the Computer and Algebra Reasearch Group (CARGO lab) at Wilfrid Laurier University, Ontario, Canada. The overarching theme will be: “Health Aging and Mental Wellness in the new digital era”, a timely subject as we witness revolutionary development in scientific research of drug targets, of novel biomarkers, of the new imaging techniques, of the novel protocols for early diagnosis of neurodegenerative diseases, and of several other scientific advances within the frame of personalized medicine. Over the four days of the Congress, we will have an academic program that includes plenary lectures, parallel symposia and workshops covering modern scientific topics of interest. More than a conference, the GeNeDis 2020 will be an experience, a celebration of the best of genetics, geriatrics and neurodegenerative disease research. As you might expect when visiting Crete, Greece, this spirit of celebration will extend to a vibrant social program.

We look forward to meeting you in Herakleion, Crete in 2020

Professor Panayiotis Vlamos, Head of the Department of Informatics of Ionian University

Welcome

The Bioinformatics and Human Electrophysiology Lab (BiHELab) focus on recent advances in geriatrics and neurodegeneration, ranging from basic science to clinical and pharmaceutical developments.

BiHELab’s goal is to help bridge the translational gap from data to models and from models to drug discovery and personalized therapy by fostering collaborations and developing original quantitative approaches to biological and clinical problems.

BiHELab interests lie within educational, research and development activities in the areas of:

  • Neurogenerative diseases and their relations with mitochondrial abnormalities and skin cancers
  • Mathematical modeling and data analysis in proteomics, genomics and chemistry
  • Systems biology approaches such as pathway, network and interaction analyses
  • Large scale statistical and machine learning studies
  • Protein structure, function and stability prediction, sequence and domain analyses
  • Design and implementation of relational databases and software programs
  • Bioethics and Legal aspects in Bioinformatics

The electrophysiological laboratory houses instruments for intra and extracellular recordings in vivo and in vitro, and equipment for behavioral studies and equipment for both tethered and telemetric field potential recording

 

Click here  to watch the Introduction Video

Video