Ομιλία με θέμα: ‘Υπολογιστικά Εργαλεία στη Διαχείριση Ασθενειών και Βιολογικών Φαινομένων’

Την Τετάρτη 29/04/2015 και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ομιλία στην Αίθουσα 1 του τμήματος Πληροφορικής, Κτήριο Αρεταίος ( Πλατεία Τσιριγώτη 7 ) με τίτλο:

‘Υπολογιστικά Εργαλεία στη Διαχείριση Ασθενειών και Βιολογικών Φαινομένων’

Ομιλητής: Δρ. Αθανάσιος Αλεξίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Πληροφορικής, Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας.

Η ομιλία θα παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα διετούς μεταδιδακτορικής έρευνας, σε θέματα που σχετίζονται με τη Βιοϊατρική Πληροφορική. Η έρευνα εστιάζεται στο συνδυασμό μοντελοποίησης βασικών μηχανισμών και χρήσης υπολογιστικών εργαλείων για τη διαχείριση σύνθετων ασθενειών που σχετίζονται κυρίως με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και άλλα συναφή νευροεκφυλιστικά φαινόμενα.

Ενημερωτική Ημερίδα του εργαστηρίου BiHELab

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

Προβολή -ως καλή πρακτική -της λειτουργίας του εργαστηρίου Bιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του 5ου υποέργου Διάχυση αποτελεσμάτων Καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΔΕΠΙΝ 2007-2013, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

“Προβολή -ως καλή πρακτική -της λειτουργίας του εργαστηρίου Bιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου”
την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 16.30 στο Αμφιθέατρο 2, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.

Συνημμένα Αρχεία

Welcome

The Bioinformatics and Human Electrophysiology Lab (BiHELab) focus on recent advances in geriatrics and neurodegeneration, ranging from basic science to clinical and pharmaceutical developments.

BiHELab’s goal is to help bridge the translational gap from data to models and from models to drug discovery and personalized therapy by fostering collaborations and developing original quantitative approaches to biological and clinical problems.

BiHELab interests lie within educational, research and development activities in the areas of:

  • Neurogenerative diseases and their relations with mitochondrial abnormalities and skin cancers
  • Mathematical modeling and data analysis in proteomics, genomics and chemistry
  • Systems biology approaches such as pathway, network and interaction analyses
  • Large scale statistical and machine learning studies
  • Protein structure, function and stability prediction, sequence and domain analyses
  • Design and implementation of relational databases and software programs
  • Bioethics and Legal aspects in Bioinformatics

The electrophysiological laboratory houses instruments for intra and extracellular recordings in vivo and in vitro, and equipment for behavioral studies and equipment for both tethered and telemetric field potential recording

 

Click here  to watch the Introduction Video

Video